Vinasun Ký Kết Hợp Tác Với Rex Hotel Và Du Lịch Hồ Mây

25/11/2019

Nhằm thúc đẩy văn hóa Du lịch trên tin thần hợp tác hỗ trợ, Vinasun - Rex Hotel Saigon và KDL Hồ Mây đã tham gia buổi ký kết hợp tác cùng phát triển được tổ chức tại Rex Hotel Saigon tối 20/9/2017 vừa qua.

Đại diện Vinasun P.TGĐ Ô. Đặng Thành Duy ký kết hợp tác với Rex Hotel Saigon

Đại diện lãnh đạo Vinasun - Rex Hotel - KDL Hồ Mây cùng đến tham gia

PTGĐTT kiêm GĐ Taxi Ô. Tạ Long Hỷ phát biểu trong buổi hội nghị

Tin khác

Xem thêm