Vinasun App Thêm Tính Năng, Tiện Ích Mới Để Đặt Xe Dễ Dàng Hơn

25/11/2019

Vinasun App bản cập nhật 17/9, khi khách hàng nhập điểm đi và đến sẽ biết trước giá khi đặt xe qua Vinasun App, thoải mái chọn xe mình muốn với tính năng chọn xe. Thêm tiện tích đặt xe cho khách hàng thông qua Facebook Messenger.

Hướng dẫn chi tiết sử dụng Vinasun App để ước lượng giá, chọn xe và đặt xe Vinasun qua Facebook Messenger

Vinasun đặt xe biết trước giá

Đặt xe Vinasun qua Facebook Messenger

Thoải mái chọn xe thông qua Vinasun App

Tin khác

Xem thêm