Chương trình khuyến mại TÍCH ĐIỂM THƯỞNG  Tin tức

Chương trình khuyến mại TÍCH ĐIỂM THƯỞNG

23/08/2023

Chia sẻ bài viết:

Chương trình khuyến mãi TÍCH ĐIỂM THƯỞNG

 

THỂ LỆ CHƯƠNG TRÌNH KHUYẾN MẠI

“TÍCH ĐIỂM THƯỞNG”

 

1. Tên chương trình khuyến mại: TÍCH ĐIỂM THƯỞNG

2. Địa bàn (phạm vi) khuyến mại: Thành phố Hồ Chí Minh, Bình Dương, Đồng Nai, Đồng Tháp, Vĩnh Long, Đà Nẵng.

3. Hình thức khuyến mại: Tổ chức chương trình dành cho khách hàng thường xuyên

4. Thời gian khuyến mại: 1/9/2023 – 31/8/2024

5. Hàng hóa, dịch vụ khuyến mại: Dịch vụ taxi Vinasun

6. Hàng hóa, dịch vụ dùng để khuyến mại: E.Voucher cho chuyến đi taxi Vinasun sử dụng Vinasun App

7. Khách hàng của chương trình khuyến mại (đối tượng được hưởng khuyến mại): là người dùng có tài khoản đã được kích hoạt trên Vinasun App, sử dụng Vinasun App để đặt xe tại các địa bàn taxi Vinasun đang hoạt động.

8. Cơ cấu giải thưởng (nội dung giải thưởng, giá trị giải thưởng, số lượng giải thưởng):

STT

Nội dung Giải thưởng

Giá trị Giải thưởng

Số lượng giải thưởng

Thành tiền

1

E.Voucher

20.000 VNĐ

120.000

2.400.000.000 VNĐ

2

E.Voucher

30.000 VNĐ

120.000

3.600.000.000 VNĐ

3

E.Voucher

50.000 VNĐ

48.000

2.400.000.000 VNĐ

TỔNG CỘNG

8.400.000.000 VNĐ

9. Tổng giá trị hàng hóa, dịch vụ dùng để khuyến mại: 8.400.000.000 VNĐ (bằng chữ: Tám tỷ bốn trăm triệu đồng chẵn)

 

10. Nội dung chi tiết của chương trình khuyến mại:

10.1 Quy tắc tích điểm

- Khách hàng sẽ nhận được 01 điểm cho mỗi 10,000 đồng khi sử dụng dịch vụ xe 7 chỗ, 4 chỗ, VCAR7, VCAR4 trên Vinasun App thành công.

- Cụ thể: Khi khách hàng sử dụng taxi Vinasun với SỐ TIỀN ghi nhận trên đồng hồ taximet (Hoặc màn hình tính tiền tương đương), thì Điểm thưởng của cuốc xe thanh toán thành công =  SỐ TIỀN/10.000đ (Tương ứng 10.000đ thì khách hàng được 1 điểm).

- Điểm thưởng được tính từ SỐ TIỀN ghi nhận trên đồng hồ taximet (Hoặc màn hình tính tiền tương đương) theo quy tắc làm tròn: phần tiền lẻ từ 1.000đ đến 4.000đ được hệ thống làm tròn về 0, phần tiền lẻ từ 5.000 đ đến 9.000 đ làm tròn = 1 điểm. Ví dụ:

  • Khách A: Tiền cước đồng hồ taximet là 36.000 đ thì khách A được hệ thống tích 4 điểm;
  • Khách B: Tiền cước đồng hồ taximet là 34.000 đ thì khách B được hệ thống tích 3 điểm 

- Hệ thống tính điểm theo từng giao dịch thanh toán riêng biệt, không áp dụng cộng dồn các giao dịch lại với nhau, phần tiền lẻ từ 1.000đ đến 9.000đ phát sinh cho mỗi cuốc xe sẽ được tính theo cách làm tròn đã quy định và không được cộng dồn cho giao dịch phát sinh sau đó. Ví dụ: Khách hàng A đi taxi cước phí 34.000 đ được tích điểm trên số tiền 30.000đ (3 điểm). Riêng phần tiền lẻ 4.000 đ hệ thống sẽ không tính điểm và không được cộng dồn số tiền lẻ này vào cuốc xe tiếp theo.

10.2 Quy tắc Đổi điểm

STT

Nội dung giải thưởng

Giá trị Giải thưởng

Số điểm cần để quy đổi

1

E.Voucher

20.000 VNĐ

100

2

E.Voucher

30.000 VNĐ

150

3

E.Voucher

50.000 VNĐ

250

 

10.3 Thời hạn Quy đổi điểm:

Hệ thống tích điểm cho khách hàng theo từng chu kỳ 6 tháng, trong chu kỳ khách hàng có thể quy đổi điểm thưởng nhận E.Voucher bất cứ lúc nào. Khi hết chu kỳ 6 tháng, tất cả số điểm của khách hàng trong chu kỳ đó phải được thực hiện chuyển đổi sang quà tặng (E.Voucher). Trong trường hợp khách hàng không thực hiện thao tác quy đổi, thì hệ thống sẽ tự động quy đổi điểm thành E.Voucher theo mệnh giá cao nhất sát với điểm của khách hàng đang có. Các tài khoản hay số điểm còn dư không đủ quy đổi E.Voucher sẽ được Reset = 0.

Ví dụ:

  • Khách hàng A có 500 điểm, đến ngày cuối cùng của chu kỳ không tự quy đổi, thì hệ thống sẽ tự động quy đổi 500 điểm thành 2 E.Voucher, mỗi voucher mệnh giá 50.000đ.
  • Khách hàng B có 240 điểm, đến ngày cuối cùng của chu kỳ không tự quy đổi, thì hệ thống sẽ tự động quy đổi 150 điểm thành 1 E.Voucher  mệnh giá 30.000đ, còn 90 điểm còn lại không đủ điểm quy đổi sẽ reset về 0.
  • Khách hàng C có 450 điểm, đến ngày cuối cùng của chu kỳ không tự quy đổi, thì hệ thống sẽ tự động quy đổi 250 điểm thành 1 E.Voucher  mệnh giá 50.000đ, 150 điểm thành 1 E.Voucher  mệnh giá 30.000đ, còn 50 điểm còn lại không đủ điểm quy đổi sẽ reset về 0.

+ Thời hạn sử dụng E.Voucher: E. Voucher có thời hạn sử dụng là 03 tháng (90 ngày) kể từ tháng khách hàng thực hiện quy đổi.Ví dụ: Khách hàng A đổi điểm thành E.Voucher vào ngày 01/03/2024 thì E.Voucher này có giá trị sử dụng đến 30/06/2024

10.4 Một số lưu ý:

+ Điểm thưởng và E.Voucher không có giá trị quy đổi thành tiền mặt

+ Ứng dụng sẽ tự động ghi nhận điểm thưởng khi khách hàng sử dụng dịch vụ taxi được cung cấp trên Vinasun App.

+ Điểm thưởng được tính riêng cho từng tài khoản cá nhân khi đặt xe và hoàn tất cuốc xe qua Vinasun App.

+ Trong trường hợp xảy ra các vấn đề hoặc tranh chấp phát sinh, Quyết định của Vinasun là quyết định cuối cùng

Có thể bạn quan tâm