Cơ cấu tổ chức

 • Sinh ngày : 1951
 • Nơi sinh : Vĩnh Phúc
 • Quốc tịch : Việt Nam
 • Dân tộc: Kinh
 • Nguyên quán : Vĩnh Phúc
 • Điện thoại cơ quan : (08) 38 277 178 
 • Trình độ văn hóa : 12/12
 • Trình độ chuyên môn : Cao học luật, cao cấp quản lý hành chính.

QUÁ TRÌNH CÔNG TÁC

Trước năm 1975 Tham gia kháng chiến tại chiến trường miền Nam Việt Nam
Từ 1975 - 1998  Chủ Tịch UBND P.7 – Trưởng phòng Tư Pháp Quận 1
Từ 1998 - 2005
 • Trưởng Ban Pháp Chế – Tổng Cty Bến Thành
 • Phó phòng TC-HC Cty Fiditourist – Sài Gòn Tourist
 • Phó Giám Đốc KS Đặng Dung – Sài Gòn Tourist
Từ 2005 - 2007  Phó Giám đốc – Giám Đốc ĐH Taxi Vinasun
Từ 2007 - Nay
 •  Thành viên HĐQT – Công ty CP Ánh Dương VN
 • Phó Tổng Giám Đốc – Công ty CP Ánh Dương VN

CHỨC VỤ CÔNG TÁC HIỆN NAY TẠI CÔNG TY

 • Thành viên Hội đồng quản trị Công ty CP Ánh Dương Việt Nam
 • Phó Tổng Giám Đốc T/T Công Ty CP Ánh Dương Việt Nam
 • Giám đốc Vinasun Taxi

CHỨC VỤ CÔNG TÁC TẠI CÁC TỔ CHỨC KHÁC

 • Chủ tịch Hiệp Hội Taxi TP.HCM, ủy viên BCH Hiệp Hội vận tải Ô tô Việt Nam

Số cổ phần nắm giữ: 3.158 cổ phần, chiếm 0,00% VĐL

Những người có liên quan: Không
Các khoản nợ đối với công ty: Không  
Hành vi vi phạm pháp luật: Không
Quyền lợi mâu thuẫn với lợi ích công ty: Không